eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Mae Maethu Cymru Conwy yn rhoi pobl yn gyntaf – bob amser. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi a grymuso gofalwyr maeth, er mwyn iddyn nhw allu rhoi’r gofal a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar blant lleol.

Ni yw’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, rydych chi eisoes yn rhan o Maethu Cymru.

Os nad ydych chi’n maethu gyda Maethu Cymru Conwy, gallwch drosglwyddo o’ch asiantaeth faethu gyfredol. Dyma bopeth y mae angen i chi ei wybod am y broses syml hon.

Mum and daughter who is smiling at the camera

sut i drosglwyddo aton ni

Cysylltwch â’ch tîm lleol. Os byddwch chi’n penderfynu mai trosglwyddo i Maethu Cymru Conwy yw’r peth iawn i chi, byddwn ni’n eich cefnogi chi i wneud hynny.

Dad and daughter sitting in their back garden

pam trosglwyddo

Yr Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am bob plentyn mewn gofal, felly ein pwrpas ni yw pennu a darparu’n union beth sydd ei angen ar gyfer plant lleol a’u teuluoedd maeth.

Rydyn ni’n cefnogi eich twf drwy gynnig hyfforddiant a chymorth proffesiynol pryd bynnag y bydd ei angen arnoch. Rydyn ni’n ceisio darparu’r gorau i’r plant yn ein gofal, ac i’n gofalwyr maeth hefyd.

Hoffech chi symud i Maeth Cymru Conwy? Dewch i gael gwybod am y rydyn ni’n eu cynnig.

 

View from Great Orme, Llandudno

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Conwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Conwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.