maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Mae pawb sy’n ymwneud â maethu yn gwneud hynny er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywyd person ifanc. Er mwyn dod â hapusrwydd a sefydlogrwydd i fywyd rhywun.

Rydyn ni wrth ein bodd yn dathlu’r llwyddiannau hynny.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Dewch i glywed sut beth yw maethu go iawn yng Nghonwy gan y rhai sy’n gwybod hynny orau: ein gofalwyr maeth anhygoel ac ymroddedig.

Rydyn ni gyda’n holl ofalwyr maeth drwy gydol eu taith faethu yng ngogledd Cymru. Yma, gallwch glywed eu straeon.

Family walking on the Great Orme, Llandudno

michael a gemma

Mae’r partneriaid hirdymor Michael a Gemma yn gofalu am ddau blentyn maeth yn ardal Conwy...

gweld mwy
View from Great Orme, Llandudno

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Conwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Conwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.